Risken är överhängande för ett kärnvapenkrig

Detta är hämtat ur den utmärkta oberoende nättidningen www.newsvoice.se, där man intervjuat Paul Craig Roberts, ekonom,…

Inga militärbaser i Norge

Norges Kommunistiska Parti fördömer regeringens planer på att tillåta utstationering av amerikanska soldater i Tröndelag. Dessvärre…

Riksorganisation för Nej till Nato bildad

I helgen den 15 – 16 oktober 2016 bildades en riksorganisation för Nej till Nato-grupperna i…

Varför du inte får betalt för ditt arbete utan din arbetskraft

Inom marxismen är mervärde det värde som arbetare skapar men som trillar ner i kapitalistens ficka.…

Sommaren i Europa

Det har hänt en hel del i Europa under sommaren och mycket av det har hamnat…

Varför är media så upprörda?

Media upprörs ständigt över USA:s presidentkandidat Donald Trumps kränkande uttalanden om kvinnor. Uttalanden är i sig…

Sverige medlem i NATO:s propagandacentral

Så här går det till i den högsta svenska politiska ledningen för att få ansluta Sverige…

SVERIGE OCH IMPERIALISMEN

Forts från Riktpunkt nr 7 Den svenska kapitalexporten Allt detta är tämligen rättframt. Vi har sett…

Lars Lundbergs tal på WFTU:s 17:e kongress

Kamrater, kongressdelegater och presidium, Låt mig först å den svenska delegationens vägnar framföra vårt varma tack…

Debatt: Samarbete mellan SKP och KP

Kerstin Stigsson debatterar i Riktpunkt nr 6 för i år om det finns möjligheter för Sveriges…