Norges Kommunistiska Partis 29:e kongress

Helgen den 5-6 avhöll Norges Kommunistiska Partis sin 29:e kongress. Den avhölls i den anrika staden…

Den första förintelsen av en hel befolkning stod kapitalismen för

Kapitalismens brott är något vi aldrig eller sällan får höra och läsa om. Kanske på grund…

Det 18:e internationella mötet för kommunist- och arbetarpartier

Det 18:e internationella mötet för kommunist- och arbetarpartier hölls i Hanoi 28- 30 oktober. SKP deltog…

Ilya Zorikhin Nilssons tal på det 18 internationella mötet

Först och främst skulle jag å Sveriges Kommunistiska Partis vägnar vilja tacka och gratulera Vietnams Kommunistiska…

Sverige och imperialismen

Forts från Riktpunkt nr 8 Förhållandena i Östeuropa För att göra artikeln överskådlig men samtidigt illustrativ,…

Kommunisternas arbete bland kvinnor

Helgen den 10-11 nov 2016 genomfördes en internationell konferens i Aten på temat “Kommunisternas arbete bland…

Om dagsaktuella miljöproblem

Uttalande från Europeiska Kommunistiska Initiativets sekretariat På grund av sin ofrånkomligt rovgiriga, utsugande och slösaktiga karaktär…

Ledare: Staten och kapitalet i samma båt?

Staten och kapitalet sitter numera inte i samma båt, nu sitter de i samma flygmaskin när…

Rapport från ”Mittens rike”

Rubriken syftar till det faktum att mitt hemlän, Västernorrlands län, ligger precis i den geografiska mittzonen…

Ord och dess betydelse

Ord, beskrivningar och partibeteckningar är inte lika världen över. Om man är en vänsterpartist och reser…