Flyktingar vägrades komma i land från räddningsskepp

UTRIKES Frankrike och Italien är just nu inbegripna i en strid om flyktingars liv och rättigheter.…

Natos senare historia – ”Demokratisk” intervention i Libyen 2011

TEORI & HISTORIA Ett svenskt medlemskap i Nato rycker allt närmare. För att förstå kommunisternas motstånd…

Turkiets Kommunistiska Parti: Nej till turkiska soldater i Libyen!

Det turkiska parlamentet godkände nyligen ett förslag att skicka turkiska soldater till Libyen, vilket de turkiska…

Ilya Zorikhin Nilssons tal på det 18 internationella mötet

Först och främst skulle jag å Sveriges Kommunistiska Partis vägnar vilja tacka och gratulera Vietnams Kommunistiska…

NATO, Sverige och Värdlandsavtalet

Efter det andra världskrigets slut, stod kommunisterna på topp vad gäller folkligt stöd. De italienska och…

Hustru till Hedi Bouajila

Rasande klasskamp i Tunisien om pengar, makt och kontroll över oljan i grannlandet Libyen. I Kherkenneh,…

Nytt utkast till fredsavtal i Libyen

Senast i mitten av nästa vecka måste Libyens två rivaliserande regeringar anta det slutgiltiga förslag till…

Motoffensiv i FN

Mot bakgrund av kriget i Libyen tänker Latinamerikas vänsterregeringar inte längre bara  se på  hur FN…

Protester mot kriget i Libyen

Igår genomförde SKP i Stockholm ett lyckat, med 1 dags varsel inkallat, protestmöte mot västmakternas aggression…