Kärnkraft marknadsförs av både (L) och (M) som miljövänlig inför EU-valet

EU-VAL, KLIMAT  Man brukar säga att EU-valet är riksdagspartiernas testballong för att de ska se vad…

Sverige är ett steg närmare visiteringszoner – godtycket upphöjt till lag

INRIKES Under dagen tog regeringen beslut om en lagrådsremiss om införandet av visitationszoner, vilket skulle ge…

Nu påbörjas arbetet med att ta fram en svensk kulturkanon

INRIKES Regeringen gav under torsdagen direktiv till den kommitté som ska utarbeta en svensk kulturkanon. Ordförande…

Miljoner i stöd till Gaza – samtidigt ger regeringen sitt stöd till Israels terror

INRIKES Den svenska regeringens politik gentemot Israel och Palestina är minst sagt tvetydig. Å ena sidan…

Flera ministrar på Israelvänlig manifestation i Malmö

INRIKES Tobias Billström och Paulina Brandberg representerade under lördagen regeringen vid en manifestation till stöd för…

Högern vann på Åland

UTRIKES I skuggan av valet i Polen har också Ålands befolkning gått till val. Trots att…

Nu ska det bli färre digitala verktyg i skolan

INRIKES Skolverket har av regeringen fått i uppdrag att se över läroplanen för förskolan och föreslå…

Ska lärare ”slippa” angiverilagen?

FACKLIGT, INRIKES Den nya angiverilagen, som kommer att kräva att offentligt anställda anmäler papperslösa till myndigheterna,…

Regeringen ser behov av nästan tre gånger så mycket kärnkraft om 20 år

INRIKES Med hänvisning till klimatomställningen vill regeringen röja undan de hinder som finns för byggandet av…

Nyanlända ska få mindre pengar – regeringen vill öka incitamenten att jobba

INRIKES Ju mer bidrag man får, desto mindre incitament att arbeta. Så ser logiken ut i…