Neo-kolonialismens problem

TEORI & HISTORIA Ett av de mer diffusa begrepp som existerar inom delar av den kommunistiska…

Var bryts imperialismens kedja?

TEORI & HISTORIA Världen kännetecknas av allt skarpare motsättningar mellan de imperialistiska blocken; världens uppdelning är…

53 år sedan gruvstrejken i Norrbotten

TEORI & HISTORIA Idag, på årsdagen för den stora gruvstrejken i Norrbotten, återpublicerar Riktpunkt en artikel…

Lön, pris och profit – Marx analys som håller än idag

TEORI OCH HISTORIA Lenin slår i artikeln Marxismens tre källor och tre beståndsdelar fast att läran…

Det är en myt att löneökningar driver på inflationen

TEORI & HISTORIA Bland nyliberala och ny-keynesianska ekonomer har tanken att ”löneökningar driver på inflationen” fått…

Om Gorbatjovs och Jeltsins nyliberala reformer och deras följder

TEORI & HISTORIA Medan den liberala pressen hyllar den nyligen avlidne sovjetiske ledaren Mikhail Gorbatjovs ”bidrag”…

Inflation, vad är det egentligen?

TEORI –  VAL 2022 Inflationen stiger i Sverige och maten blir dyrare, elpriserna slår i taket…

Håller Putin på att införa socialism?

TEORI & HISTORIA I en diskussion med Ryska Federationens Kommunistiska Partis ordförande Gennadij Ziuganov diskuterade Putin…

Det nuvarande Ryssland och den extremt konservativa Vita rörelsen

UTRIKES HISTORIA White Army (Vita armén) eller White Guard (Vita gardet) var en löst sammansatt väpnad…

Den internationella webbtidningen Politsturm intervjuar SKPs internationella sekreterare

TEORI Karl Gunnarsson, internationell sekreterare i Sveriges Kommunistiska Parti, har intervjuats av den internationella webbtidningen Politsturm.…