Anarkister skryter om attack på SKPs partilokal

PARTIET Tidigare under veckan riktades ett angrepp på kommunisternas partilokal i Malmö. På och bredvid dörren skrev man ”Vapen åt folket i Ukraina” och målade en anarkistisk symbol. Nu bekräftar anarkisterna själva angreppet och betraktar ”stalinistiska partier som legitima mål för attacker”.

På hemsidan gatorna.info skryter man öppet om sitt angrepp, som man menar skedde i en ”mjuk” form eftersom partilokalen ligger i en bostadsbyggnad. Man kan bara spekulera i vad en ”hård” attack hade inneburit. 

Resonemanget bakom attacken visar en grund och felaktig analys av situationen i Ukraina och vad Sveriges Kommunistiska Parti har tagit för ställning. Det visar också hur vissa anarkister i realiteten ställer sig på den ena imperialistens sida när den kämpar mot den andra. Utan revolutionär teori kan det inte finnas en revolutionär rörelse.

Hur resonerar anarkisterna?

Attacken på ”stalinisterna” kommer sig av partiets uppmaningar att ”inte visa solidaritet med det kämpande folket i Ukraina”. Partiet har vägrat att ”förse Ukrainas folk med varje militär, ekonomisk och politisk hjälp” och man tillskriver partiet åsikten att ”det ukrainska folkets väpnade motstånd leder till ytterligare eskalation”.

Med detta vill de få det till att partiet skyller på offren, att det är på grund av att folket inte vill ge upp som kriget pågår! Enligt anarkisterna menar partiet att freden kommer om det ”folkliga motståndet upphör”. Det kommer i sin tur att innebära en fred följd av ”nyliberal exploatering, mångfaldigad av den ockuperande fascistregeringen och massrepression” och det kommer innebära ”tortyr, långa fängelsedomar och eventuellt mord” på de ukrainska anarkisterna.

Hur ser det verkligen ut?

Det är i överkant naivt att tro att de vapenleveranser som den svenska staten genomfört kommer att hamna hos det ”folkliga motståndet”. Istället har vi kunnat visa hur dessa hamnat i nazistiska händer. Vi har också visat hur den ukrainska regeringen gått hand i hand med nazisterna och integrerat dessa i sin militär och statsapparat.

Vi ser dessutom hur hela västvärlden sluter upp bakom Ukraina. Den euro-atlantiska imperialismen står bakom Ukraina och det är i Ukraina som de våldsamma motsättningarna mellan den ryska och euro-atlantiska imperialismen utspelar sig.

Är det då konstigt att partiet vägrat varje stöd till Ukraina? Till en regering som beväpnar, tränar och använder nazister i sin krigföring? Till en regering vars främsta allierade finns i Bryssel, Berlin och Washington?

Rädslan för repression är allvarlig. Det dessa anarkister dock missar är att den sedan länge riktats mot just kommunisterna. Det stora kommunistpartiet är förbjudet sedan länge och för någon vecka sedan arresterades och misshandlades två ledande ungkommunister. Såvitt vi vet är de fortfarande fängslade. 

Ett militärt, politiskt och ekonomiskt stöd till Ukraina hade inneburit ett stöd till de som angriper kommunisterna, som misshandlar dem och som spärrar in dem. 

Vad partiet faktiskt tycker och tänker står öppet på partiets hemsida där man skrivit om interventionen i Ukraina och fördömt den och om stödet till Ukraina.

Anarkisternas analys är grund och visar behovet av revolutionär teori för att kunna dra riktiga slutsatser. Istället för att inta en revolutionär position blir dessa anarkisters position objektivt sett ett stöd för NATO och den euro-atlantiska imperialismen.

 

En tanke på “Anarkister skryter om attack på SKPs partilokal

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.