En klassmedveten tidning!

Läs RiktpunKt - En kommunistisk månadstidnings som ger dig värdefull kunskap

Ledare

 • Kvinnans plats är i kampen

  LEDARE (2/2018). För några månader sedan diskuterade vi på ledarplats kvinnans underordning och befrielse. Där spårade vi, genom Friedrich Engels, kvinnans underordning till privategendomens uppkomst...

 • Staten

  LEDARE (1/2018). En av de absolut svåraste politiska frågorna som vi måste lösa är frågan om staten. Hur vi analyserar och ställer oss till den...

 • Kvinnans underordning och befrielse

  LEDARE (10/2017). Nästa år, 2018, kommer det att vara 200 år sedan Karl Marx, en av de absolut viktigaste personligheterna för vår moderna tidsålder, föddes....

 • Människan och utbildningen

  LEDARE (9/2017). Grunden för det mänskliga samhället är arbetet; allt värde kommer därifrån. Det är den första grundförutsättningen för det mänskliga livet och utan arbetet...

 • Oktoberrevolutionen

  LEDARE (8/2017). Ingen händelse i mänsklighetens moderna historia har haft en sådan betydelse som den socialistiska Oktoberrevolutionen. Revolutionen har på ett fundamentalt sätt bestämt det...

 • Imperialismen och monopolkapitalismen

  LEDARE (7/2017). Den marxist-leninistiska ideologin gör anspråk på vetenskaplighet såsom ingen annan ideologi gör, vilket också ger den en styrka som andra helt enkelt inte...

 • Ledare: NATO och Sverige

  LEDARE (6/2017). Den militära alliansen North Atlantic Treaty Organization (NATO), vars främsta uppgift är att agera spjutspets åt den amerikanska imperialismen, har en lång historia....

 • Ledare: Staten och kapitalet i samma båt?

  Staten och kapitalet sitter numera inte i samma båt, nu sitter de i samma flygmaskin när de reser för att träffa en medeltida diktatur i...

 • Ledare: TTIP och demokrati

  Är det handelsavtal som planeras mellan EU och USA förenligt med demokrati? Ja, möjligen om man enligt gängse demokratiuppfattning menar fåtalsvälde, där storfinansen och den...