Ledare

  • Ledare: NATO och Sverige

    LEDARE (6/2017). Den militära alliansen North Atlantic Treaty Organization (NATO), vars främsta uppgift är att agera spjutspets åt den amerikanska imperialismen, har en lång historia....

  • Ledare: Staten och kapitalet i samma båt?

    Staten och kapitalet sitter numera inte i samma båt, nu sitter de i samma flygmaskin när de reser för att träffa en medeltida diktatur i...

  • Ledare: TTIP och demokrati

    Är det handelsavtal som planeras mellan EU och USA förenligt med demokrati? Ja, möjligen om man enligt gängse demokratiuppfattning menar fåtalsvälde, där storfinansen och den...