Ledare

 • Imperialismen och monopolkapitalismen

  LEDARE (7/2017). Den marxist-leninistiska ideologin gör anspråk på vetenskaplighet såsom ingen annan ideologi gör, vilket också ger den en styrka som andra helt enkelt inte...

 • Ledare: NATO och Sverige

  LEDARE (6/2017). Den militära alliansen North Atlantic Treaty Organization (NATO), vars främsta uppgift är att agera spjutspets åt den amerikanska imperialismen, har en lång historia....

 • Ledare: Staten och kapitalet i samma båt?

  Staten och kapitalet sitter numera inte i samma båt, nu sitter de i samma flygmaskin när de reser för att träffa en medeltida diktatur i...

 • Ledare: TTIP och demokrati

  Är det handelsavtal som planeras mellan EU och USA förenligt med demokrati? Ja, möjligen om man enligt gängse demokratiuppfattning menar fåtalsvälde, där storfinansen och den...