Den sista Spanien-kämpen har gått bort

HISTORIA Josep Eduardo Almudéver Mateu var den sista överlevande medlemmen av Internationella brigaderna. Bakom dessa stod…

KKE-fest för flyktingbarn

KKE:s lokalorganisation för norra delen av Attika anordnade en solidaritets- och vänskapsfest för barnen i Malakasa-flyktinglägret…

Peugeot och Fiat-Chrysler planerar fusion

Två stora aktörer på bilmarknaden planerar att gå samman och väntas snart skriva under ett avtal…

Facebook

Eftersom det inte går att komma i kontakt med fega Facebook på något sätt, så måste…